Gruppfoto från Power Shift Sweden 2019 på Väddö Folkhögskola.

Power Shift är en politiskt obunden konferens som anordnas för unga, av unga. Namnet Power Shift syftar på att skifta till hållbara energikällor samt att balansera makt emellan äldre och yngre generationer. Power Shift skapas för att stärka unga – en konferens där unga får verktyg för att engagera sig, lär sig mer om årets tema, blir inspirerade och träffar andra som brinner för en hållbar framtid!

Power Shift Sverige-konferenser anordnas av PUSH Sverige tillsammans med medverkande partners och du kan engagera dig med oss på Facebook, Instagram och Twitter.