Showing: 11 - 18 of 18 RESULTS
Program

Fossilgasfällan inspirerar till handling!

Fossilgasfällan driver en viktig kampanj för att hindra etableringen av fossilgas, eller naturgas som det också kallas, och därmed riskera att Sverige blir beroende av ett fossilt bränsle. Carl Thorshag kommer och berättar för oss om deras kampanj, vad fossilgas innebär och varför de kämpar för att stoppa detta. Detta är en viktig kampanj som …

Program

Sáminuorra på Power Shift

Otroliga Sáminuorra, svenska samers riksungdomsförbund, kommer att vara på plats på Power Shift! Klimatförändringar påverkar vårt väder, vilket i sin tur påverkar växters och djurs levnadssätt. För samerna är detta tydligt, då det oberäkneliga vädret har försvårat renskötseln, bland annat eftersom renens mattillgång försvinner. Sanna Vannar, som är ordförande, kommer att berätta om hur renskötseln …

Program

Emil Wasteson

Emil Wasteson – studenten som sålde sin lägenhet och använde hela sin vinst till att bygga en skola i Malawi! Här är en riktig praktiker som omsätter fina ord till fin handling. Vill du höra mer om man kan rädda världen? Kom till Power Shift!

Program

Amazon Watch kommer till Power Shift!

Amazon Watch stöttar Amazonas urfolk och deras rättigheter. Genom detta så skyddar man deras kultur, bevarar biologisk mångfald och räddar klimatet. Amazon Watch är aktiva i Peru, Eucador, Colombia och Brasilien, och har genom sin kamp stoppat oljeutvinning och skyddat regnskog. Deras engagemang gör skillnad – hör mer om detta på Power Shift!

ProgramDatum för Power Shift 2014

Datum för Power Shift 2014

Power Shift 2014 Spara datumet 22-24:e augusti! Snart är sommaren här… och därmed även Power Shift! I år vill vi pröva ny mark och utforska vad social hållbarhet kan vara. Teamet är redo Power Shift 2013 är sedan länge förbi, och gav oss många fina minnen, nya idéer och bra kontakter. Kampanjer som Fossil Free, …och Ring …