Talare 2017

Johan Karlsson:

”Jag är doktorand vid Institutionen för energi och teknik vid SLU i Uppsala. I min forskning arbetar jag med livscykelanalys för att utvärdera potentiellt mer hållbara sätt att producera och konsumera mat.”

”Jag kommer att prata om konsumtion och produktion av mat och vilka hållbarhetsproblem som finns där. Vilka är de stora utsläppskällorna till växthusgaser och vad kan göras för att minska utsläppen? Fokus kommer ligga kring konsumtion av animalier. Finns det skäl att fortsätta äta mat från djur? Eller kommer vi äta helt annan mat i framtiden?”

Julia Fagerhem:

”Jag är alumn och tidigare ambassadör för Svenska FN-förbundet och Agenda 2030. Som alumn arbetar jag aktivt för att öka kunskapen om de nya globala målen, skapa intresse och agera mentor åt de nya ambassadörerna.”

”Jag kommer under mitt introduktionstal att prata om just Agenda 2030.
I september 2015 antog världens ledare de nya globala målen – Agenda 2030. Det är 17 mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, samt att lösa klimatkrisen.”

Ahmed Al-Qassam, Johline Lindholm och Alice Andersson:

”Vi är ordförande, före detta ordförande samt vice ordförande för PUSH Sverige. Vi kommer att berätta om PUSH Sverige och vad du kan få ut av att bli medlem!”

Patrik Olsson:

”Jag är en konsumtionskritisk nationalekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Jag tror på minimalistisk materialism. Att äga färre, men bättre, saker och att leva i harmoni med sig själv, varandra och naturen.”

”Jag kommer tala om konsumtion. Tillsammans har vi människor byggt ett globalt ekonomiskt system som tycks bygga på oändlig tillväxt på en planet som faktiskt inte växer. En ordentlig tankevurpa som gjordes av ekonomer och politiker under mitten av 1900-talet som lever kvar som en för-givet-taget sanning. Trots att larmen strömmar in om skenande klimatförändringar och att vi startat en sjätte utrotningsperiod på planeten stoppar vi huvudet i sanden. Tillväxt är bra. Tillväxt är nödvändigt. För att få tillväxt måste vi…ÖKA KONSUMTIONEN. Det spelar ingen roll vad du konsumerar, så länge du fortsätter att öka din konsumtion. Om du konsumerar mindre, ja då är du ett problem i det här ekonomiska systemet.
Men måste det vara så? Finns det inte en annan väg framåt?”

Johanna Lakso:

”Resor är något som svenskar idag konsumerar i allt högre takt. På sociala medier ser jag vänner som är på en värmande semester i tropikerna, en shoppingweekend i London eller en jorden-runt-resa. Jag kommer att berätta lite om min egen resa det senaste året och tillsammans ska vi diskutera hållbart resande. Finns det och hur gör man då?”

”Jag är en hållbarhetsengagerad energiingenjör med rötter i klimatrörelsen. År 2011 startade jag det första Power Shift Sverige och två år senare organisationen PUSH Sverige tillsammans med flera andra eldsjälar. Vår ambition var att ge unga mer utrymme i klimat- och hållbarhetsfrågor”

Joel Svedlund:

”Jag arbetar med hållbar utveckling på Peak Innovation, med bas här på Campus i Östersund. Vi hjälper företag i sport- och friluftsbranschen med strategi, samverkan och innovationsarbete.”

”Textil och kläder är en stor del av sport- och friluftsbranschen, så jag kommer dagligen i kontakt med utmaningarna inom textilbranschen och företagens insatser för att bli hållbarare. Tillsammans med er vill jag undersöka vad vi vet idag, hur vi påverkar med kläder och vad vi kan göra för att hjälpa textilbranschen att skapa en hållbar framtid.”

Gunilla Sandin:

“Jag är student vid masterprogrammet i Tillämpad klimatstrategi vid Lunds Universitet och praktiserar under hösten på tankesmedjan Fores Klimat- och miljöprogram och 2030-sekretariet, det nationella sekretariatet för uppföljning av arbetet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030.”

“Vad är Fores och vad är en tankesmedja? Jag kommer att prata om hur Fores arbetar med hållbar produktion och konsumtion, tankar om konferensens tema som jag har med mig från min praktik på Fores och från mina studier, och nya tankar som jag tar med mig tillbaka efter PowerShift 2017.”