Lördagen 9/9 har vi tre workshop-sessioner. Välj en workshop per session. Anmäl dig på plats från fredag kväll! Läs beskrivningarna nedan och fundera på vad vad du vill gå på!

BESKRIVNINGAR

Matsäkerhet i Sverige – Sofia Sollén Norrlin
Kl 10.30-12.00
Den mat vi äter i Sverige idag är i stor utsträckning beroende av långväga handel och storskaliga transport- och lagersystem. Samtidigt finns många initiativ för att korta vägen mellan konsument och producent. Är dessa hållbara? Hur ser förutsättningarna ut för hållbar matproduktion här och hur kan vi konsumera för en mindre sårbar produktion?
Hålls av Sofia Sollén Norrlin, agronom och landsbygdsutvecklare som gillar lokala livsmedelssystem, betesdjur och trädgårdsodling.

Kommun, region, statliga verk och annan jobbig(?) byråkrati – Vem gör vad i den kommunala och regionala samhällsplaneringen och var kan vi vara med att påverka?
Martin Gunnarsson
Kl 10.30-12.00
Som engagerade i hållbarhetsfrågor har vi att arbeta med många olika slags organisationer för att komma framåt. Ibland pratar vi olika språk och då kan det vara bra att ha fördjupad kunskap om hur olika organisationer fungerar. I den här workshopen får du både en bredare kunskapsbas om hur kommuner och regioner fungerar och tips på hur du kan nå större framgång med våra viktiga frågor.
Hålls av Martin Gunnarsson, tidigare medlemsansvarig i PUSH Sverige och numera samhällsplanerare och infrastrukturstrateg på Region Gävleborg

Hur kan kläder förändra världen? – Joel Svedlund
Kl 10.30-12.00
Textil och kläder är en stor del av sport- och friluftsbranschen, så jag kommer dagligen i kontakt med utmaningarna inom textilbranschen och företagens insatser för att bli hållbarare. Tillsammans med er vill jag undersöka vad vi vet idag, hur vi påverkar med kläder och vad vi kan göra för att hjälpa textilbranschen att skapa en hållbar framtid.
Hålls av Joel Svedlund som arbetar med hållbar utveckling på Peak Innovation, med bas här på Campus i Östersund. Peak Innovation hjälper företag i sport- och friluftsbranschen med strategi, samverkan och innovationsarbete.

Kliv in i framtidens hållbara och attraktiva matkonsumtion! – SMICE
Kl 10.30-12.00
Vi kommer tillsammans jobba med att visualisera och konkretisera hur en attraktiv framtid med en mer hållbar matkonsumtion ser ut, känns och fungerar. Vad ser vi när vi är där, mitt i denna framtid? Vi använder oss av ”nycklar” bland det som var och en av oss sett eller upplevt som framgångsrika små eller stora steg och initiativ i denna mer hållbara riktning.
Hålls av Johan Lilja, forskare och lärare inom design- och samskapandeprocesser vid Mittuniversitetet samt Karolina Nätterlund som leder Designcentrum här i regionen.

Håller vi på att äta upp framtiden? – FIAN, Maja Magnusson och Ellen Bohlin
Kl 10.30-12.00 samt kl 13.30-15.00
Allt fler jordbruk tvingas lägga ner. Maten vi äter kommer från allt större företag allt längre bort. Hur hänger det egentligen ihop med resten av världen och vilket ansvar har den svenska regeringen att uppfylla rätten till mat? Denna workshop kommer proppa dig full med matnyttig kunskap!
Hålls av Maja Magnusson och Ellen Bohlin som är engagerade i organisationen FIAN. Båda har flera års erfarenhet av att aktivista, arbeta och kämpa för mänskliga rättigheter i olika former. När man börjar prata rätten till mat, urfolksrättigheter och hållbara jordbruk med dessa eldsjälar kan det verkligen hetta till!

Nudging – Nina Österlöf och Malin Krook
Kl 10.30-12.00 samt kl 16.30-18.00
Som engagerad för hållbar utveckling, miljö och klimatfrågor kan det ofta kännas märkligt och frustrerande att människor gör så lite, trots att vi vet så mycket. Vi tar utgångspunkt i psykologiska hinder och fallgropar för klimatsmarta beteenden och lyfter strategier för hur vi lättare kan nå fram med vårt budskap på ett sätt som skapar positiva lösningar, meningsfulla handlingar och riktning. Vi diskuterar vilka utmaningar du möter just nu och hur vi kan göra det lättare att göra rätt, både för oss själva och andra.
Hålls av Malin Krook, leg. psykolog och Nina Österlöf, miljövetare och friluftsguide, som tillsammans föreläser och håller workshops om nudging och mer hållbar verksamhetsutveckling för både företag och privatpersoner.

Common cause – Håkan Emilsson
Kl 13.30-15.00
Mänskligt driven produktion och konsumtionen har aldrig varit så omfattande. Vad driver konsumtion? Räcker ”behov” fortfarande som förklaring? Hur ska vi förklara att betalningsviljan för det som är ”nytt” är så stor inom många kretsar?
Materiellt välstånd och social status är två av de värderingar som vi bekantar oss med i workshopen Common cause. Vi leker med värderingar, analyserar bilder från marknadsföring, och samtalar om hur vi bygger en rörelse som inte samtidigt förstärker beteenden som är i konflikt med de mål vi vill nå.
Hålls av Håkan Emilsson som arbetar som miljö- och hållbarhetskonsult på U&We. Denna workshop utvecklades 2015-2016 när han var verksam på CEMUS vid Uppsala Universitet, med inspiration från Pella Thiel.

Kliv in i framtidens hållbara och attraktiva klädkonsumtion! – SMICE
Kl 13.30-15.00
Vi kommer tillsammans jobba med att visualisera och konkretisera hur en attraktiv framtid med en mer hållbar klädkonsumtion ser ut, känns och fungerar. Vad ser vi när vi är där, mitt i denna framtid? Vi använder oss av ”nycklar” bland det som var och en av oss sett eller upplevt som framgångsrika små eller stora steg och initiativ i denna mer hållbara riktning.
Hålls av Johan Lilja, forskare och lärare inom design- och samskapandeprocesser vid Mittuniversitetet samt Karolina Nätterlund som leder Designcentrum här i regionen.

Agenda 2030 – Julia Fagerhem
Kl 13.30-15.00
Under den här workshopen kommer vi att fördjupa oss i de 17 globala målen i Agenda2030, genom bland annat diskussioner och övningar.
Hålls av Julia Fagerhem, alumn och tidigare ambassadör för Svenska FN-förbundet och Agenda 2030.

Hållbar matproduktion/konsumtion för en växande befolkning i ett alltmer oförutsägbart klimat – Henrik Haller
Kl 13.30-15.00
Workshopen kommer att handla om olika möjligheter att anpassa vår matkonsumtion till en tätare befolkad och varmare planet. Jag kommer också att berätta hur vi kan producera mat även om vi bor på platser som inte i första hand är avsedda för odling. Hålls av Henrik Haller, doktor i miljövetenskap och ekobonde i Nicaragua, som i vanliga fall undervisar på ekoteknik-programmen på Mittuniversitet.

“Hur många händer har rört vid din tröja?” – Spilloteket, Ida och Omar
Kl 13.30-15.00
Med hjälp av färgsprakande spillmaterial från jämtländska företag och industrier får du under en (ovanlig) timme av ditt liv använda både händerna och hjärnan, för att tänka kring något så vanligt som en tröja. Alla har dem. Överallt. Dagligen. Alla har tillverkats. Av någon.
Under workshopen jobbar vi praktiskt och interaktivt och får med hjälp av varandra syn på hur ett enda klädesplagg kan rymma så många dilemman både globalt och lokalt.
Hålls av Spilloteket, en kreativ demokrati- och återbruksverkstad som med hjälp av humor och skapande kämpar för att barn, ungdomar och unga vuxna ska få vara med och tänka om det som är viktigt på riktigt. Denna workshop kommer att ledas av Ida och Omar, två av Spillotekets kreatörer.

Hållbart mode, klädernas effekter på miljön – Louise Thorén
Kl 16.30 – 18.00
Hur mycket vet du egentligen om dina kläder? Den här workshopen handlar om hur vår klädkonsumtion påverkar vår omgivning. Modet förändras ständigt. Varje vecka hängs nya plagg ut i butikerna och vi förväntas konsumera i samma takt. Samtidigt slänger vi i genomsnitt 8 kilo kläder per person i Sverige. Denna slit-och-släng-inställning är inte hållbar och tär på jordens resurser. Under workshopen går vi igenom olika sätt att skapa en hållbar garderob och bli en mer medveten klädkonsument.
Hålls av Louise Thorén, miljövetare och engagerad i föreningen Medveten Konsumtion samt redaktör för Ekoguiden Norrköping. Medveten Konsumtion verkar för ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön och de som arbetar inom industrin.

Gå från abstrakt idé till realistisk plan – verktyg för påverkan – Johline Z. Lindholm
Kl 16.30 – 18.00
Vill du gå från idé till handling? Vi kommer att arbeta med verktyg och diskussion för att bryta ner idéer och forma effektiva och genomförbara projekt. Testa på din existerande idé eller använd metoderna på framtida projekt!
Hålls av Johline Z. Lindholm, som har en lång historik inom PUSH Sverige med olika förtroendeuppdrag och drivande av projekt.

Jordbruk i Sverige – ett Via Campesina perspektiv. – Torgny Östling
Kl 16.30 – 18.00
Varför importerar vi mat och foder från andra kontinenter, som själva behöver sina vatten- och naturresurser? Varför har vi i Sverige de senaste 30 åren lagt ned stora delar av vår matförsörjning? Vilka är möjligheterna och hindren för att återuppbygga ett nordiskt familjejordbruk?
Svaren är idag i grunden gemensamma bland de bönder, kustfiskare och ursprungsbefolkningar globalt som tillsammans bildar bonderörelsen Via Campesina med ca 250 miljoner medlemmar. Vi kommer att prata om vårt mål med matsuveränitet, våra agroekologiska metoder och samarbetet i FN om mänskliga rättigheter för bönder och landsbygdsbefolkning i världen, Europa och Sverige.
Hålls av Torgny Östling som är fjällkobonde och skogsbrukare i Jämtland. Ordförande för NOrdBruk – den svenska organisationen i bonderörelsen, och aktiv i Via Campesina sen starten i början av nittotalet.

Klimatbanta tallriken! – Patrik Olsson
Kl 16.30 – 18.00
Vilken klimatpåverkan har maten du äter? Hur äter man klimatsmart? Vilka sociala hinder finns för att äta mer klimatsmart – och inte minst – hur inspirerar man andra att också ändra sin livsstil?
Hålls av Patrik Olsson – hållbarhetsinspiratör och beteendevetare som driver initiativet Vegoutmaningen och startupen Enkla Kassen.

Plastivism: kunskap i plastaktivism – Sitha och Ivy
Kl 16.30 – 18.00
Diskussionen kring minskningen av plastförbrukning begränsas allt för ofta till en individnivå. I den här workshopen lär vi oss om hur en tar sig an små företag, och hur en hittar enkla och kreativa lösningar för att minska deras plastförbrukning.
Obs: workshopen hålls på engelska.
Hålls av två entusiastiska miljökämpar – Ivy från Wales och Sitha från Sverige – som är i uppstarten av antiplast-initiativet ’Fleck’.”

Session 1: kl 10.30-12.00

– Matsäkerhet i Sverige – Sofia Sollén Norrlin
– Nudging – Nina Österlöf och Malin Krook
– Hur kan kläder förändra världen? – Joel Svedlund
– Kliv in i framtidens hållbara och attraktiva matkonsumtion! – SMICE
– Kommun, region, statliga verk och annan jobbig(?) byråkrati – Vem gör vad i den kommunala och regionala samhällsplaneringen och var kan vi vara med att påverka? – Martin Gunnarsson
– Håller vi på att äta upp framtiden? – FIAN, Maja Magnusson och Ellen Bohlin

Session 2: kl 13.30-15.00

– Kliv in i framtidens hållbara och attraktiva klädkonsumtion! SMICE
– Håller vi på att äta upp framtiden? – FIAN, Maja Magnusson och Ellen Bohlin
– Agenda 2030 – Julia Fagerhem
– Hållbar matproduktion/konsumtion för en växande befolkning i ett alltmer oförutsägbart klimat – Henrik Haller
– Common cause – Håkan Emilsson
– “Hur många händer har rört vid din tröja?” – Spilloteket, Ida och Omar

Session 3: kl 16.30-18.00

– Hållbart mode, klädernas effekter på miljön – Louise Thorén
– Gå från abstrakt idé till realistisk plan – verktyg för påverkan – Johline Z. Lindholm
– Jordbruk i Sverige – ett Via Campesina perspektiv. – Torgny Östling
– Plastivism: kunskap i plastaktivism – Sitha och Ivy
– Klimatbanta tallriken! – Patrik Olsson
– Nudging – Nina Österlöf och Malin Krook