Power Shift vill ge verktyg för att kunna påverka! Lyssna på människor som kämpar för miljön, låt dig inspireras av andras exempel, fördjupa din kunskap inom ekosystem och klimatförändringar, knyt nya kontakter och lär dig nya verktyg för hur man kan ställa om samhället att bli hållbart.

Om du har en idé som du vill testa, kom till vår inkubator! Ta chansen att tillsammans med erfarna kaospiloter och Change Course utveckla din idé och bästa sättet att ta det vidare till nästa steg. Om du har ett projekt som du redan startat igång men som kan bli ännu bättre? Kom med din problemställning till acceleratorn så stöttar vi dig i ditt projekt!

Föreläsningar

Årets Power Shift kommer vara fyllt med workshops, föreläsning och projekt som får kraft från deltagare! Här är några av föreläsarna!

Sök:

fredag 4 okt 2019

19:00 – 21:00 Invigning

Inga workshops i denna session.

lördag 5 okt 2019

09:00 – 10:30 Workshop

Ea Baden

Ea BadenVäddö folkhögskola – Sal 2

Ea Baden, Humanekolog och miljövetare med fokus på vattenvård

Våtmarkernas ekosystemtjänster och klimatanpassning

Det är svårt att få till våtmarker i Skåne. Varför? Det handlar till stor del om mark och vad samhället vill betala för, men framförallt om samsyn och dialog med markägare. Lagar och regler samt ekonomiska styrmedel försöker värna om vattenmiljöerna. Men det räcker inte hela vägen. Begreppet ekosystemtjänster är ett nytt pedagogiskt verktyg. Hur funkar det?

lör 09:00 – 10:30
30 max

Emil Wasteson

Emil WastesonVäddö folkhögskola – Sal 1

Emil Wasteson

Från tanke till handling: Att steg för steg göra världen till en bättre plats

Du får under 90 inspirerande minuter följa med Emil på hans pågående resa mot en bättre värld. En resa som bland annat inkluderar volontärarbete på Västbanken och ett skolbygge i Malawi. Vi kommer även att genom interaktiva moment utforska hur du som deltagare själv kan ta nästa steg i ditt engagemang för att göra världen till en bättre plats

lör 09:00 – 10:30
30 max

11:00 – 12:30 Workshop

Rebecka Le Moine

Rebecka Le MoineVäddö folkhögskola – Sal 2

Rebecka Le Moine, biolog och talesperson för biologisk mångfald i riksdagen

Biologisk mångfald i politiken

Biologisk mångfald är en av grundpelarna för att den här planeten ska fungera, och förlusten av arter är en av vår tids viktigaste frågor. Ändå är det få personer som känner till just detta, och frågan har gång efter annan bortprioriterat. Hur gör vi för att få upp frågan på dagordningen, och vad går att göra, både i det stora och i det lilla?

lör 11:00 – 12:30
30 max

Sáminourra

SáminourraVäddö folkhögskola – Sal 1

fbt

Sanna Vannar, Ordförande för Sáminourra

Klimatförändringar och samisk kultur

Klimatförändringar sker just nu världen över, men vi behöver inte gå så långt för att se hur detta påverkar oss. Oberäkneligt väder påverkar renskötseln och därmed även den samiska kulturen. Klimatförändringar och exploatering av mark förändrar landskapet och skapar en ohållbar framtid för rennäringen, med risk för att samisk kultur och livsstil försvinner med renarna. Det finns mycket kunskap att lära från det samiska för att kunna ha ett hållbart liv och fortsatt leva av det naturen ger. Den samiska kulturen hotas av klimatförändringar – men den kan också erbjuda lärdomar och lösningar.

lör 11:00 – 12:30
30 max

15:00 – 16:30 Workshop

Skydda skogen

Skydda skogenVäddö folkhögskola – Sal 1

Amanda Tas, miljövetare och medlem i Skydda Skogen

Skog, klimat och biobränslen

I Sverige eftersträvas bioekonomi. Men till vilket pris? Skogen är en förnyelsebar resurs, men vad händer när skogen avverkas? Vad blir konsekvenserna för klimatet och den biologiska mångfalden? Avverkningar av världens regnskogar bidrar till stora växthusgasutsläpp. Men vad händer när man avverkar våra nordliga boreala skogar? Gör de kanske större klimatnytta om de får stå orörda?

lör 15:00 – 16:30
30 max

söndag 6 okt 2019

09:00 – 10:30 Workshop

Fossilgasfällan

FossilgasfällanVäddö folkhögskola – Sal 1

Carl Thorshag

Fossilgas – Myten om ett grönare fossilt bränsle

Hur ligger det egentligen till med fossilgasen? Varför tror så många på myten om att det skulle vara ett hållbarare alternativ till kol och olja? Hur ser utvecklingen ut i Sverige och i Europa? Varför tillåts satsningar på ny infrastruktur för ett nytt fossilt bränsle? Dessa är frågor som denna föreläsning med Fossilgasfällan kommer att handla om, tillsammans med grundläggande kunskap om fossilgasens påverkan på klimat och miljö, samt information om hur du kan engagera dig!

sön 09:00 – 10:30
30 max

Plockhugget

PlockhuggetVäddö folkhögskola – Sal 2

Sofia Asplund, miljövetare och projektledare på Plockhugget

Naturnära skogsbruk

Hur kan man bruka skogen så att mångfald, god ekonomi och vacker natur uppnås på samma mark? En föreläsning om hur Plockhugget jobbar med Naturnära skogsbruk.

sön 09:00 – 10:30
30 max

11:00 – 12:30 Workshop

Amazon Watch

Amazon WatchVäddö folkhögskola – Sal 2

Alex Brekke, Generalsekreterare Amazon Watch

Hur mänskliga rättigheter skyddar biologisk mångfald

Jag kommer att tala och berätta om urfolkens kamp för sina mänskliga rättigheter och hur det har en direkt relation till hur vi skyddar Amazonas från exploatering. Jag kommer även berätta om vikten av Amazonas för vårt ekosystem.

sön 11:00 – 12:30
30 max

Inkubator

Är du beredd att spendera din tid och energi för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle genom samhällsförbättrande arbete – men har svårt att veta var du ska starta? Vår mikroinkubator tar under 90 minuter dig som konferensdeltagare från problemområde till en konkret föreställning och ett förslag på lösning att testa i sitt sammanhang.

Även om de frågor vi arbetar med är för komplexa för att lösas under en tidsperiod som motsvarar en kaffepaus kommer vi kunna hitta konkreta sätt för att gå från idéer och ord till handling!

Accelerator

Civil sektor

För små föreningar:

Kan vi bistå din förening med hjälp att ta nästa steg? Under vår mikroaccelerator kan vi diskutera frågor såsom: ”Var kan jag söka finansiellt stöd för mitt projekt?” eller ”Hur ska jag kunna nå ut till nya målgrupper?”. Genom att arbeta med både vertikal och horisontell mångfald kan vi snabbt både skapa och validera lösningar som hjälper din organisation eller ditt projekt framåt.

Offentlig sektor

För kommuner, regioner och statliga myndigheter och andra verksamheter inom offentlig sektor:

Kan vi bistå din myndighet med hjälp att ta nästa steg? Under vår mikroaccelerator kan vi arbeta med frågor såsom: ”Hur kan jag genomföra omställningen av verksamhetsområdet och dra fördel av att ha med mig unga i processen?” eller ”Hur kan jag kunna nå ut till unga målgrupper med viktig samhällsinformation?”. Genom att arbeta med både vertikal och horisontell mångfald kan vi snabbt både skapa och validera lösningar som hjälper din organisation eller ditt projekt framåt.

Privat sektor

För nyföretag (startups):

Kan vi bistå ditt uppstartsföretag med hjälp att ta nästa steg? Under vår mikroaccelerator kan vi diskutera frågor såsom: ”Var kan jag söka finansiellt stöd för mitt nyavföretag?” eller ”Hur ska jag kunna bekräfta att kunder vill köpa det jag erbjuder?”.

Genom att arbeta med både vertikal och horisontell mångfald kan vi snabbt både skapa och validera lösningar som hjälper din organisation eller ditt projekt framåt.

För medelstora företag:

Kan vi bistå ditt företag med hjälp att ställa om? Under vår mikroaccelerator kan vi diskutera frågor såsom: ”Var kan jag söka finansiellt stöd för mitt projekt?” eller ”Hur ska jag kunna nå ut till nya målgrupper?”. Genom att arbeta med både vertikal och horisontell mångfald kan vi snabbt både skapa och validera lösningar som hjälper din organisation eller ditt projekt framåt.

För stora företag:

Kan vi bistå ditt väletablerade företag med hjälp att ställa om branschen för att framtidssäkra och företagets, branschens och era ekosystems frantid?

Under vår mikroaccelerator kan vi diskutera frågor såsom: ”Hur kan vi gå tillväga för att göra så stor skillnad som möjligt i vår verksamhet för påverkan” eller ”Hur ska jag kunna få med oss kunder och leverantörer i vår forändringsresa?”.

Genom att arbeta med både vertikal och horisontell mångfald kan vi snabbt både skapa och validera lösningar som hjälper din organisation eller ditt projekt framåt.