Ladda ner programmet på länken ovan!

Power Shift vill ge verktyg för att kunna påverka! Lyssna på människor som kämpar för miljön, låt dig inspireras av andras exempel, fördjupa din kunskap inom ekosystem och klimatförändringar, knyt nya kontakter och lär dig nya verktyg för hur man kan ställa om samhället att bli hållbart.

Om du har en idé som du vill testa, kom till vår inkubator! Ta chansen att tillsammans med erfarna kaospiloter och Change Course utveckla din idé och bästa sättet att ta det vidare till nästa steg. Om du har ett projekt som du redan startat igång men som kan bli ännu bättre? Kom med din problemställning till acceleratorn så stöttar vi dig i ditt projekt!

Föreläsningar

Årets Power Shift kommer vara fyllt med workshops, föreläsning och projekt som får kraft från deltagare! Här är några av föreläsarna!

fredag 4 okt 2019

16:00 – 18:00 Incheckning

Incheckning för alla som ska vara med! Vi har lite lära känna lekar och man kan kolla in sitt boende under helgen.

18:00 – 19:00 Middag Fredag

Inga workshops i denna session.

19:00 – 21:00 Invigning

Fridays For Future

Fridays For FutureVäddö Folkhögskola – Samlingssalen

Janine Okeeffe med Fridays For Future peppar inför helgen!

fre 19:00 – 21:00
100 max

Musik av Joey Belmondo!

Joey BelmondoVäddö Folkhögskola – Samlingssalen

My name is Joey Belmondo and I am 28 years old. My life revolves around studies; I study social anthropology at Stockholm University. However, I come from a musical family so music is a central part of my life as well. I play guitar, and the music that I play is rooted in the American musical tradition: old country blues, folk music, and rock n roll. My compositions draw inspiration from my own life experience, namely Islam and its spiritual tradition called Sufism, contemporary global issues such as war, capitalism, and poverty, and more abstract concepts such as colors and sounds. In the context of this conference I will sing songs that are connected to the climate and try to give a voice to the planet as well as the people and animals who are most affected by climate change.

fre 19:00 – 21:00
100 max

lördag 5 okt 2019

07:30 – 08:30 Frukost Lördag

Inga workshops i denna session.

09:00 – 10:30 Workshop

Ea Baden

Ea BadenVäddö folkhögskola – Sal 2

Ea Baden, Humanekolog och miljövetare med fokus på vattenvård

Våtmarkernas ekosystemtjänster och klimatanpassning

Det är svårt att få till våtmarker i Skåne. Varför? Det handlar till stor del om mark och vad samhället vill betala för, men framförallt om samsyn och dialog med markägare. Lagar och regler samt ekonomiska styrmedel försöker värna om vattenmiljöerna. Men det räcker inte hela vägen. Begreppet ekosystemtjänster är ett nytt pedagogiskt verktyg. Hur funkar det?

lör 09:00 – 10:30
30 max

Emil Wasteson

Emil WastesonVäddö folkhögskola – Sal 1

Emil Wasteson

Från tanke till handling: Att steg för steg göra världen till en bättre plats

Du får under 90 inspirerande minuter följa med Emil på hans pågående resa mot en bättre värld. En resa som bland annat inkluderar volontärarbete på Västbanken och ett skolbygge i Malawi. Vi kommer även att genom interaktiva moment utforska hur du som deltagare själv kan ta nästa steg i ditt engagemang för att göra världen till en bättre plats.

Vill du ge feedback till Emil Wasteson efter workshopen? Använd Emils Google-formulär: https://docs.google.com/forms/d/160E9Vj0-tJW_zh6LuQwTO4OTE0DJgQSQW8cVzU87Gzc/edit?usp=sharing_eil&ts=5d8f51e2

lör 09:00 – 10:30
30 max

Inkubator – Lö 5/10 09.00-10.30

Change CourseVäddö folkhögskola – Sal 5

Change Course – Väddö folkhögskola

Är du beredd att spendera din tid och energi för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle genom samhällsförbättrande arbete – men har svårt att veta var du ska starta? Vår mikroinkubator tar under 90 minuter dig som konferensdeltagare från problemområde till en konkret föreställning och ett förslag på lösning att testa i sitt sammanhang.

Även om de frågor vi arbetar med är för komplexa för att lösas under en tidsperiod som motsvarar en kaffepaus kommer vi kunna hitta konkreta sätt för att gå från idéer och ord till handling!

lör 09:00 – 10:30
8 max
change course, inkubator

Samuel Avraham

Samuel AvrahamVädda folkhögskola sal 3

Samuel Avraham, Biolog som även är frilansande miljö- och klimatjournalist.

Naturbaserade lösningar och samhällsförändring

Konsekvenserna av att fortsätta trenden med ”business as usual” är ödesdigra. Å andra sidan finns det mycket vi kan göra, som privatpersoner och som samhälle. 

Städerna är stora bovar, men finns här även potential till förändring? Nature Based Solutions för städer är ett nytt spännande område som vi knappt börjat utforska. 

När man konfronterar vänner, bekanta eller främlingar som inte förstår allvaret – vad säger egentligen psykologerna om hur man kan tänka? Och finns det människor där ute som redan har påbörjat samhällsomvandlingen? 

Följ med på en resa genom årets reportage och lyssna till de lärdomar som Samuel Avraham dragit av sitt arbete som miljöjournalist. 

lör 09:00 – 10:30
30 max

11:00 – 12:30 Workshop

Extinction Rebellion

Extinction RevellionVäddö folkhögskola – Sal 3

Toya Westerberg

Påverka med Extinction Rebellion

Extinction Rebellion har under de senaste exploderat i antalet deltagare och aktioner och har på kort tid blivit en given aktör i kampen för biologisk mångfald och klimatet. Extinction Rebellion vill genom kreativa uppror möjliggöra efterlängtade förändringar i våra politiska, ekonomiska och sociala omgivningar. Toya Westberg kommer under 90 minuter berätta om Extinction Rebellion och visa på praktiska exempel hur man kan påverka genom icke-våld och civil olydnad.

lör 11:00 – 12:30
30 max

Inkubator – Lö 5/10 11.00-12.30

Change CourseVäddö folkhögskola – Sal 6

Change Course – Väddö folkhögskola

Lördag 5/10

11.00-12.30

Sal 6

Är du beredd att spendera din tid och energi för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle genom samhällsförbättrande arbete – men har svårt att veta var du ska starta? Vår mikroinkubator tar under 90 minuter dig som konferensdeltagare från problemområde till en konkret föreställning och ett förslag på lösning att testa i sitt sammanhang.

Även om de frågor vi arbetar med är för komplexa för att lösas under en tidsperiod som motsvarar en kaffepaus kommer vi kunna hitta konkreta sätt för att gå från idéer och ord till handling!

lör 11:00 – 12:30
8 max
inkubator

Pensionsmyndigheten

PensionsmyndighetenVäddö folkhögskola – Sal 4

Anette Broberg, Estrella Zarate

Vi kommer prata om anledningen till reformationen av fondtorget och hur vi arbetade fram de verktyg vi har gällande hållbarhet idag, och även att visa hur men kan titta på hur det fungerar praktiskt. Vi kommer även visa och diskutera statistik över valen.

Pensionsmyndigheten har i uppdrag att administrera och betala ut den allmänna pensionen.
lör 11:00 – 12:30
30 max

Rebecka Le Moine

Rebecka Le MoineVäddö folkhögskola – Sal 2

Rebecka Le Moine, biolog och talesperson för biologisk mångfald i riksdagen

Biologisk mångfald i politiken

Biologisk mångfald är en av grundpelarna för att den här planeten ska fungera, och förlusten av arter är en av vår tids viktigaste frågor. Ändå är det få personer som känner till just detta, och frågan har gång efter annan bortprioriterat. Hur gör vi för att få upp frågan på dagordningen, och vad går att göra, både i det stora och i det lilla?

lör 11:00 – 12:30
30 max

Sáminourra

SáminourraVäddö folkhögskola – Sal 1

fbt

Sanna Vannar, Ordförande för Sáminourra

Klimatförändringar och samisk kultur

Klimatförändringar sker just nu världen över, men vi behöver inte gå så långt för att se hur detta påverkar oss. Oberäkneligt väder påverkar renskötseln och därmed även den samiska kulturen. Klimatförändringar och exploatering av mark förändrar landskapet och skapar en ohållbar framtid för rennäringen, med risk för att samisk kultur och livsstil försvinner med renarna. Det finns mycket kunskap att lära från det samiska för att kunna ha ett hållbart liv och fortsatt leva av det naturen ger. Den samiska kulturen hotas av klimatförändringar – men den kan också erbjuda lärdomar och lösningar.

lör 11:00 – 12:30
30 max

12:30 – 13:30 Lunch Lördag

Inga workshops i denna session.

13:00 – 15:00 Utställar- och aktivitetstorg

Inga workshops i denna session.

13:30 – 16:30 Medborgarråd

Vi samskapar ett medborgarråd! I spåren av parlamentens misslyckanden att formulera tillräcklig politik för att säkra vår framtid behöver vi utveckla demokratin. Därför gör vi ett experiment med en form för att skapa politik som bygger på fördjupande samtal, forskning och lottdragning.

15:00 – 16:30 Workshop

Inkubator – Lö 5/10 15.00-16.30

Change CourseVäddö folkhögskola – Sal 5

Change Course – Väddö folkhögskola

Lördag 5/10

15.00-16.30

Sal 5

Är du beredd att spendera din tid och energi för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle genom samhällsförbättrande arbete – men har svårt att veta var du ska starta? Vår mikroinkubator tar under 90 minuter dig som konferensdeltagare från problemområde till en konkret föreställning och ett förslag på lösning att testa i sitt sammanhang.

Även om de frågor vi arbetar med är för komplexa för att lösas under en tidsperiod som motsvarar en kaffepaus kommer vi kunna hitta konkreta sätt för att gå från idéer och ord till handling!

lör 15:00 – 16:30
8 max

Leo Rudberg

Leo RubergVaddö folkhögskola – Sal 2

Hur kan vi rädda klimatet och stoppa artdöden?

Svaret är miljöaktivism, och om det handlar denna föreläsning! Vi pratar om olika segrar miljörörelsen vunnit på 2000-talet (från Ojnareskogen via Råstasjön till katastrofbudgeten 2018), om olika sätt att engagera sig (från insändare och nätaktivism till aktioner och demonstrationer) och om hur vi tillsammans kan föra miljörörelsen till nya framgångar – i och utanför de etablerade miljöorganisationerna. 

lör 15:00 – 16:30
30 max

Researchers desk

Researchers deskVaddö folkhögskola Sal 3

Dr. David A. McKay, Dr. My Sellberg

Reaching the tipping point: tip society, not the planet!

Modern civilisation has had a massive impact on the planet, driving rapid climate change through greenhouse gas emissions and reducing biodiversity by degrading ecosystems. Some of these changes may reach thresholds – known as ‘tipping points’ – beyond which rapid or hard-to-stop
changes become inevitable. But societies can have tipping points too, when transformative change that seemed impossible for years suddenly and unexpectedly becomes possible. Are we on the brink of such a transformation now, so we can tip society instead of the planet?
In this session, #FridaysForFuture activists will host two scientists from the Researchers Desk, who will discuss and take questions on how to navigate these planetary and societal tipping points.

Dr. David A. McKay is a climate scientist based at Stockholm Resilience Centre, where he’s researching tipping points and feedbacks in ecosystems and the climate, and is also involved in #ScientistsForFuture and Researchers Desk. In his talk he’ll explore what climate tipping points and feedbacks are, how they might affect us, and what we can do about them.

Dr. My Sellberg is an environmental scientist based at Stockholm Resilience Centre, focusing on transformations to sustainable and resilient food systems, and how to apply resilience thinking in societal planning. In her talk, she will present different ways of viewing societal transformations and how to enable them.

lör 15:00 – 16:30
30 max

Skydda skogen

Skydda skogenVäddö folkhögskola – Sal 1

Amanda Tas, miljövetare och medlem i Skydda Skogen

Skog, klimat och biobränslen

I Sverige eftersträvas bioekonomi. Men till vilket pris? Skogen är en förnyelsebar resurs, men vad händer när skogen avverkas? Vad blir konsekvenserna för klimatet och den biologiska mångfalden? Avverkningar av världens regnskogar bidrar till stora växthusgasutsläpp. Men vad händer när man avverkar våra nordliga boreala skogar? Gör de kanske större klimatnytta om de får stå orörda?

lör 15:00 – 16:30
30 max

17:00 – 18:00 Middag Lördag

Inga workshops i denna session.

20:00 – 22:00 Lördag kväll

OPEN SPACE

Power Shifts deltagare!Väddö folkhögskola

På lördagskvällen kör vi Open space! Här samskapar vi en magisk kväll fylld med poesi, musik, skämt eller teater! Hör gärna av dig redan nu till projektgruppen om du vet vad du vill bidra med.

lör 20:00 – 22:00

söndag 6 okt 2019

07:30 – 08:30 Frukost Söndag

Inga workshops i denna session.

07:30 – 08:30 Morgonmeditation

Ecological meditation – come and reconnect with one another and the natural world through meditation

09:00 – 10:30 Workshop

Fossilgasfällan

FossilgasfällanVäddö folkhögskola – Sal 1

Carl Thorshag

Fossilgas – Myten om ett grönare fossilt bränsle

Hur ligger det egentligen till med fossilgasen? Varför tror så många på myten om att det skulle vara ett hållbarare alternativ till kol och olja? Hur ser utvecklingen ut i Sverige och i Europa? Varför tillåts satsningar på ny infrastruktur för ett nytt fossilt bränsle? Dessa är frågor som denna föreläsning med Fossilgasfällan kommer att handla om, tillsammans med grundläggande kunskap om fossilgasens påverkan på klimat och miljö, samt information om hur du kan engagera dig!

sön 09:00 – 10:30
30 max

Inkubator – Sö 6/10 09.00-10.30

Väddö Folkhögskola – Sal 6

Change Course – Väddö folkhögskola

Är du beredd att spendera din tid och energi för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle genom samhällsförbättrande arbete – men har svårt att veta var du ska starta? Vår mikroinkubator tar under 90 minuter dig som konferensdeltagare från problemområde till en konkret föreställning och ett förslag på lösning att testa i sitt sammanhang.

Även om de frågor vi arbetar med är för komplexa för att lösas under en tidsperiod som motsvarar en kaffepaus kommer vi kunna hitta konkreta sätt för att gå från idéer och ord till handling!

sön 09:00 – 10:30
change course, inkubutor

Plockhugget

PlockhuggetVäddö folkhögskola – Sal 2

Sofia Asplund, miljövetare och projektledare på Plockhugget

Naturnära skogsbruk

Hur kan man bruka skogen så att mångfald, god ekonomi och vacker natur uppnås på samma mark? En föreläsning om hur Plockhugget jobbar med Naturnära skogsbruk.

sön 09:00 – 10:30
30 max

Sara Thorsaeus

CoompanionVäddö folkhögskola – Sal 3

Workshopledare: Sarah Thorsaeus, Diplomerad företagsrådgivare, processledare och kombinatör

Förverkliga samhällsförbättrande idéer!

Inspirerande exempel, praktiska övningar och kloka tips och råd för hur du maximerar nyttan och glädjen när du förverkligar idéer tillsammans med andra. Kooperativa företagsrådgivarorganisationen Coompanion har funnits i mer än 25 år och delar med sig av samhällsförbättrares erfarenheter.  

sön 09:00 – 10:30
30 max

11:00 – 12:30 Workshop

Aaron Tuckey

Aaron TuckeyVäddö folkhögskola – Samlingssalen

Aaron Tuckey, MSc Stockholm Resilience Centre

Radical Tenderness

Hur relaterar vi till varandra när den värld vi känner går mot sitt slut? En intim upptäcktsresa i det som gör oss till människor och dess potential för att lösa globala problem tillsammans.

sön 11:00 – 12:30
20 max

Accelerator – Sö 6/10 11.00-12.30

Mattias AxellVäddö Folkhögskola – Sal 6

Under PowerShifts Mikro-Accelerator får organisationer och människor råd och coachning för att utveckla sina projekt och verksamheter.

Denna session är bokad.

sön 11:00 – 12:30
coaching, strategi

Amazon Watch

Amazon WatchVäddö folkhögskola – Sal 2

Alex Brekke, Generalsekreterare Amazon Watch

Hur mänskliga rättigheter skyddar biologisk mångfald

Jag kommer att tala och berätta om urfolkens kamp för sina mänskliga rättigheter och hur det har en direkt relation till hur vi skyddar Amazonas från exploatering. Jag kommer även berätta om vikten av Amazonas för vårt ekosystem.

sön 11:00 – 12:30
30 max

Christoffer Hallbäck och Amanda Tas

Christoffer Hallbäck och Amanda TasVäddö folkhögskola – Skogen

Christoffer Hallbäck, Naturskyddsföreningen Roslagen

Amanda Tas, Skydda Skogen

Produktionsskog – ett nödvändigt ont?

Vi kommer att besöka biotopskyddsområden med vacker naturskog samt produktionsskog i anslutning till Älmsta där vi tittar på och diskuterar strukturella skillnader mellan naturtyperna och kanske även stöter på en och annan signalart. Under exkursionens gång har vi även en tankesmedja där vi funderar och diskuterar hur skogsbruket ska möta den alltmer ökande efterfrågan på resurser och samtidigt lyckas bevara naturskogar.

sön 11:00 – 12:30
10 max

Inkubator – Sö 6/10 11.00-12.30

Change courseVäddö Folkhögskola – Sal 6

Change Course – Väddö folkhögskola

Är du beredd att spendera din tid och energi för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle genom samhällsförbättrande arbete – men har svårt att veta var du ska starta? Vår mikroinkubator tar under 90 minuter dig som konferensdeltagare från problemområde till en konkret föreställning och ett förslag på lösning att testa i sitt sammanhang.

Även om de frågor vi arbetar med är för komplexa för att lösas under en tidsperiod som motsvarar en kaffepaus kommer vi kunna hitta konkreta sätt för att gå från idéer och ord till handling!

sön 11:00 – 12:30
8 max

SMMI – Svensk Mat och MiljöInformation

SMMIVäddö folkhögskola – Sal 3

Per Eliasson

Agenda 2030 och maten

Idag äter vi på ett sätt som påverkar klimatet, miljön, hälsan samt rätten till mat och vatten på ett mycket negativt sätt. Med utgångspunkt i FN:s globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030 går vi under seminariet igenom problemen, lösningarna och hur du kan engagera dig för ett mer hållbart matsystem. Seminariet består av en presentation med bildspel och interaktiva element, där du själv får fundera kring problem och lösningar.

Per Eliasson har flera år jobbat inom skolan och pluggar just nu till lärare. Framtidens människor och klimat något som är extremt viktigt för Per. Förutom i skolan engagerar han sig i klimat- och rättviseorganisationen Jordens Vänner och Svensk mat- och miljöinformation (SMMI).

sön 11:00 – 12:30
30 max

12:30 – 13:30 Lunch Söndag

Inga workshops i denna session.

Inkubator

Är du beredd att spendera din tid och energi för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle genom samhällsförbättrande arbete – men har svårt att veta var du ska starta? Vår mikroinkubator tar under 90 minuter dig som konferensdeltagare från problemområde till en konkret föreställning och ett förslag på lösning att testa i sitt sammanhang.

Även om de frågor vi arbetar med är för komplexa för att lösas under en tidsperiod som motsvarar en kaffepaus kommer vi kunna hitta konkreta sätt för att gå från idéer och ord till handling!

Accelerator

Civil sektor

För små föreningar:

Kan vi bistå din förening med hjälp att ta nästa steg? Under vår mikroaccelerator kan vi diskutera frågor såsom: ”Var kan jag söka finansiellt stöd för mitt projekt?” eller ”Hur ska jag kunna nå ut till nya målgrupper?”. Genom att arbeta med både vertikal och horisontell mångfald kan vi snabbt både skapa och validera lösningar som hjälper din organisation eller ditt projekt framåt.

Offentlig sektor

För kommuner, regioner och statliga myndigheter och andra verksamheter inom offentlig sektor:

Kan vi bistå din myndighet med hjälp att ta nästa steg? Under vår mikroaccelerator kan vi arbeta med frågor såsom: ”Hur kan jag genomföra omställningen av verksamhetsområdet och dra fördel av att ha med mig unga i processen?” eller ”Hur kan jag kunna nå ut till unga målgrupper med viktig samhällsinformation?”. Genom att arbeta med både vertikal och horisontell mångfald kan vi snabbt både skapa och validera lösningar som hjälper din organisation eller ditt projekt framåt.

Privat sektor

För nyföretag (startups):

Kan vi bistå ditt uppstartsföretag med hjälp att ta nästa steg? Under vår mikroaccelerator kan vi diskutera frågor såsom: ”Var kan jag söka finansiellt stöd för mitt nyavföretag?” eller ”Hur ska jag kunna bekräfta att kunder vill köpa det jag erbjuder?”.

Genom att arbeta med både vertikal och horisontell mångfald kan vi snabbt både skapa och validera lösningar som hjälper din organisation eller ditt projekt framåt.

För medelstora företag:

Kan vi bistå ditt företag med hjälp att ställa om? Under vår mikroaccelerator kan vi diskutera frågor såsom: ”Var kan jag söka finansiellt stöd för mitt projekt?” eller ”Hur ska jag kunna nå ut till nya målgrupper?”. Genom att arbeta med både vertikal och horisontell mångfald kan vi snabbt både skapa och validera lösningar som hjälper din organisation eller ditt projekt framåt.

För stora företag:

Kan vi bistå ditt väletablerade företag med hjälp att ställa om branschen för att framtidssäkra och företagets, branschens och era ekosystems frantid?

Under vår mikroaccelerator kan vi diskutera frågor såsom: ”Hur kan vi gå tillväga för att göra så stor skillnad som möjligt i vår verksamhet för påverkan” eller ”Hur ska jag kunna få med oss kunder och leverantörer i vår forändringsresa?”.

Genom att arbeta med både vertikal och horisontell mångfald kan vi snabbt både skapa och validera lösningar som hjälper din organisation eller ditt projekt framåt.