Amazon Watch stöttar Amazonas urfolk och deras rättigheter. Genom detta så skyddar man deras kultur, bevarar biologisk mångfald och räddar klimatet. Amazon Watch är aktiva i Peru, Eucador, Colombia och Brasilien, och har genom sin kamp stoppat oljeutvinning och skyddat regnskog. Deras engagemang gör skillnad – hör mer om detta på Power Shift!

Alex Brekke, Generalsekreterare på Amazon Watch kommer till Power Shift!

Rekommenderade nyheter