Otroliga Sáminuorra, svenska samers riksungdomsförbund, kommer att vara på plats på Power Shift! Klimatförändringar påverkar vårt väder, vilket i sin tur påverkar växters och djurs levnadssätt. För samerna är detta tydligt, då det oberäkneliga vädret har försvårat renskötseln, bland annat eftersom renens mattillgång försvinner. Sanna Vannar, som är ordförande, kommer att berätta om hur renskötseln och deras liv påverkas av klimatförändringar. Organisationen är också med i People Climate Case, där de är med och stämmer EU för att de gör för lite för att stoppa klimatförändringar!

Sanna Vannar, ordförande för Sáminuorra

Rekommenderade nyheter