4 RESULTS

Inkubator – Lö 5/10 09.00-10.30

Change Course – Väddö folkhögskola Är du beredd att spendera din tid och energi för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle genom samhällsförbättrande arbete – men har svårt att veta var du ska starta? Vår mikroinkubator tar under 90 minuter dig som konferensdeltagare från problemområde till en konkret föreställning och ett förslag på lösning …

Samuel Avraham

Samuel Avraham

Samuel Avraham, Biolog som även är frilansande miljö- och klimatjournalist. Naturbaserade lösningar och samhällsförändring Konsekvenserna av att fortsätta trenden med ”business as usual” är ödesdigra. Å andra sidan finns det mycket vi kan göra, som privatpersoner och som samhälle.  Städerna är stora bovar, men finns här även potential till förändring? Nature Based Solutions för städer …

Ea Baden

Ea Baden

Ea Baden, Humanekolog och miljövetare med fokus på vattenvård Våtmarkernas ekosystemtjänster och klimatanpassning Det är svårt att få till våtmarker i Skåne. Varför? Det handlar till stor del om mark och vad samhället vill betala för, men framförallt om samsyn och dialog med markägare. Lagar och regler samt ekonomiska styrmedel försöker värna om vattenmiljöerna. Men …

Emil Wasteson

Emil Wasteson

Emil Wasteson Från tanke till handling: Att steg för steg göra världen till en bättre plats Du får under 90 inspirerande minuter följa med Emil på hans pågående resa mot en bättre värld. En resa som bland annat inkluderar volontärarbete på Västbanken och ett skolbygge i Malawi. Vi kommer även att genom interaktiva moment utforska …