5 RESULTS

Inkubator – Lö 5/10 11.00-12.30

Change Course – Väddö folkhögskola Lördag 5/10 11.00-12.30 Sal 6 Är du beredd att spendera din tid och energi för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle genom samhällsförbättrande arbete – men har svårt att veta var du ska starta? Vår mikroinkubator tar under 90 minuter dig som konferensdeltagare från problemområde till en konkret föreställning …

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten

Anette Broberg, Estrella Zarate Vi kommer prata om anledningen till reformationen av fondtorget och hur vi arbetade fram de verktyg vi har gällande hållbarhet idag, och även att visa hur men kan titta på hur det fungerar praktiskt. Vi kommer även visa och diskutera statistik över valen.

Extinction Rebellion

Extinction Rebellion

Toya Westerberg Påverka med Extinction Rebellion Extinction Rebellion har under de senaste exploderat i antalet deltagare och aktioner och har på kort tid blivit en given aktör i kampen för biologisk mångfald och klimatet. Extinction Rebellion vill genom kreativa uppror möjliggöra efterlängtade förändringar i våra politiska, ekonomiska och sociala omgivningar. Toya Westberg kommer under 90 …

Rebecka Le Moine

Rebecka Le Moine

Rebecka Le Moine, biolog och talesperson för biologisk mångfald i riksdagen Biologisk mångfald i politiken Biologisk mångfald är en av grundpelarna för att den här planeten ska fungera, och förlusten av arter är en av vår tids viktigaste frågor. Ändå är det få personer som känner till just detta, och frågan har gång efter annan …

Sáminourra

Sáminourra

Sanna Vannar, Ordförande för Sáminourra Klimatförändringar och samisk kultur Klimatförändringar sker just nu världen över, men vi behöver inte gå så långt för att se hur detta påverkar oss. Oberäkneligt väder påverkar renskötseln och därmed även den samiska kulturen. Klimatförändringar och exploatering av mark förändrar landskapet och skapar en ohållbar framtid för rennäringen, med risk …