1 RESULT
Uncategorized”Vad kan jag göra för klimatet?”

”Vad kan jag göra för klimatet?”

Nästan alla unga i Sverige vet idag om att vissa aspekter av vår livsstil påverkar klimatet negativt, ändå är det få som väljer att agerar för att förändra sin och andras livsstil. Det beror troligtvis på att klimatfrågan är ett globalt problem och att vi alla tampas med frågan: ”Vad kan jag göra för klimatet?” …