Ea Baden

Ea BadenVäddö folkhögskola - Sal 2

Ea Baden, Humanekolog och miljövetare med fokus på vattenvård

Våtmarkernas ekosystemtjänster och klimatanpassning

Det är svårt att få till våtmarker i Skåne. Varför? Det handlar till stor del om mark och vad samhället vill betala för, men framförallt om samsyn och dialog med markägare. Lagar och regler samt ekonomiska styrmedel försöker värna om vattenmiljöerna. Men det räcker inte hela vägen. Begreppet ekosystemtjänster är ett nytt pedagogiskt verktyg. Hur funkar det?

tis 00:00 - 00:00
30 max

Rekommenderade nyheter