Extinction Rebellion

Extinction RevellionVäddö folkhögskola - Sal 3

Toya Westerberg

Påverka med Extinction Rebellion

Extinction Rebellion har under de senaste exploderat i antalet deltagare och aktioner och har på kort tid blivit en given aktör i kampen för biologisk mångfald och klimatet. Extinction Rebellion vill genom kreativa uppror möjliggöra efterlängtade förändringar i våra politiska, ekonomiska och sociala omgivningar. Toya Westberg kommer under 90 minuter berätta om Extinction Rebellion och visa på praktiska exempel hur man kan påverka genom icke-våld och civil olydnad.

tor 00:00 - 00:00
30 max

Rekommenderade nyheter