Inkubator - Sö 6/10 09.00-10.30

Väddö Folkhögskola - Sal 6

Change Course - Väddö folkhögskola

Är du beredd att spendera din tid och energi för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle genom samhällsförbättrande arbete – men har svårt att veta var du ska starta? Vår mikroinkubator tar under 90 minuter dig som konferensdeltagare från problemområde till en konkret föreställning och ett förslag på lösning att testa i sitt sammanhang.

Även om de frågor vi arbetar med är för komplexa för att lösas under en tidsperiod som motsvarar en kaffepaus kommer vi kunna hitta konkreta sätt för att gå från idéer och ord till handling!

fre 00:00 - 00:00
change course, inkubutor

Rekommenderade nyheter