Sáminourra

SáminourraVäddö folkhögskola - Sal 1

fbt

Sanna Vannar, Ordförande för Sáminourra

Klimatförändringar och samisk kultur

Klimatförändringar sker just nu världen över, men vi behöver inte gå så långt för att se hur detta påverkar oss. Oberäkneligt väder påverkar renskötseln och därmed även den samiska kulturen. Klimatförändringar och exploatering av mark förändrar landskapet och skapar en ohållbar framtid för rennäringen, med risk för att samisk kultur och livsstil försvinner med renarna. Det finns mycket kunskap att lära från det samiska för att kunna ha ett hållbart liv och fortsatt leva av det naturen ger. Den samiska kulturen hotas av klimatförändringar - men den kan också erbjuda lärdomar och lösningar.

fre 00:00 - 00:00
30 max

Rekommenderade nyheter