Power Shifts historia

Power Shift – en ungdomskonferens om hållbarhetsfrågor – för unga, av unga.

Power Shift har funnits i Sverige sedan 2011. Konceptet kom initialt från USA, där man 2007 anordnade en stor ungdomskonferens utanför Washington DC för att mobilisera unga kring klimatförändringarna. Power Shift syftar således både till att skifta makt från den äldre generationen till de unga liksom att skifta energikällor från fossila bränslen till förnyelsebara.

Power Shift-konceptet spred sig över världen, och 2011 arrangerade det första Power Shift Sverige i Göteborg. I Sverige har konferensen utvecklats till en årligt återkommande ungdomskonferens, som:

-Handlar om hållbarhet, med ett för året unikt tema.

-Syftar till att uppmuntra och peppa unga till att engagera sig inom hållbarhetsfrågor.

-Organiseras en gång per år av en för året nyskapad projektgrupp som leds av en projektledare.

-Roterar på olika platser i Sverige.

Ur Power Shift bildades organisationen PUSH Sverige, som fungerar som ett sammanhållande nätverk för unga hållbarhetsintresserade. PUSH Sverige fungerar numera som moderorganisation till Power Shift, och på PUSH årsmöte väljs projektledare för året. I övrigt är dock projektgruppen relativt fristående.

Power Shift har hittills arrangerats 6 gånger i Sverige, oftast har det kommit mellan 100-220 deltagare. Kika gärna på de filmer som gjorts tidigare år, samt förstås gärna slutrapporterna!

År 2011: Göteborg. Se denna trailer samt den fantastiska flash-moben! Slutrapport.

År 2012: Stockholm. Med följande trailer och flash-mob. Slutrapport.

År 2013: Falun. Tema: hållbar ekonomi. Trailer. Aktioner. Slutrapport.

År 2014: Umeå. Tema: social hållbarhet. Trailer. Slutrapport.

År 2015: Malmö. Tema: Klimaträttvisa. Trailer. Flash-mob. Slutrapport.

År 2016: Knivsta. Tema: Mobilisering för omställning.