Power Shift är en politiskt obunden tredagars-konferens som anordnas för unga, av unga. Namnet Power Shift syftar på att skifta till hållbara energikällor samt att skifta makt från den äldre generationen till den yngre.

Power Shift ger unga människor verktyg och möjlighet att kunna bygga sitt engagemang och påverka sin egen, samhällets och mänsklighetens framtid. Vi erbjuder en helg fylld med lärdomar om natur och klimatförändringar, som också ger konkreta verktyg för och erfarenhet av påverkansarbete. Power Shift skapar en mötesplats för flera relevanta aktörer och organisationer inom privat, civil och offentlig sektor, vilket tillsammans med gemenskap omsätter kunskap i praktiken.

Power Shift 2019 är menat att vara ett startskott för ökat engagemang som bidrar till att värna om våra ekosystem och hindra klimatförändringar, som är årets tema för Power Shift. Genom detta ämne angriper vi vår tids största kris – klimatförändringar och det pågående artutdöendet.

För att skapa en konferens som ger en de verktyg man behöver för att engagera sig så kommer årets Power Shift bestå av fyra interagerande delar. I den första delen bjuder vi in gäster, föreläsare och workshopsledare som är inspirerande och kunniga inom årets tema. Den andra delen handlar om att ge konferensdeltagarna verktygen för att realisera sina egna projektidéer. Vi kommer att erbjuda en projektinkubator, där deltagarna får hjälp att ta sitt projekt från idé till genomförande, vilken kommer att ledas av erfarna Kaospiloter och deltagare på Change Course. Den tredje delen för Power Shift fokuserar på att accelerera redan existerande projekt. Här ska vi ge möjlighet för deltagare, gästföretag och gästorganisationer att fånga upp och värva andra att delta i deras arbete. Detta stärker redan pågående projekt samtidigt som deltagare på ett enkelt vis kan komma i kontakt med olika projekt. Vi kommer att facilitera denna mötesplats genom att erbjuda olika sätt att nå ut med sitt projekt, exempelvis genom ett torg med möjlighet för informationsbord och deltagardrivna samtal (Open Space Technology). Den fjärde delen av Power Shift kommer att ge deltagarna möjlighet att uttrycka och utveckla sitt engagemang genom konst, exempelvis musik, poetry slam och teater.

Vårt mål är att Power Shift ska bli en mötespunkt där ungas steg in till engagemang blir enkelt.

Power Shift på Väddö folkhögskola

När? 4-6 oktober 2019 (fredag kl 16 till söndag kl 14) Var? Älmsta, i Väddö folkhögskolans lokaler Tema? Ekosystem och Klimatförändringar. För vem? Alla unga 15-30 år. Av vem? PUSH Sverige, vi är ideella och politiskt obundna. Kostnad? Deltagaravgift 400 SEK för icke-PUSH-medlem, 200 SEK för PUSH-medlem. För detta ingår mat och sovplats. Det är gratis att bli medlem i PUSH Sverige. Vad ingår? Förutom spännande program ingår under helgen vegansk mat och boende!

Att ta sig hit!

Bussarna 636 och 637 kör till Älmsta från Norrtälje

Språk!

Årets konferens kommer till största delen vara på svenska. Kontakta oss gärna på info@powershift.se om du undrar över något!

Anmälan

Länk till anmälan!