Power Shift är en politiskt obunden tredagars-konferens som anordnas för unga, av unga. Namnet Power Shift syftar på att skifta till hållbara energikällor samt att skifta makt från den äldre generationen till den yngre.

Power Shift 2019 är menat att vara ett startskott för ökat engagemang som bidrar till att värna om våra ekosystem och hindra klimatförändringar, som är årets tema för Power Shift. Genom detta ämne angriper vi vår tids största kris – klimatförändringar och det pågående artutdöendet.

På Power shift har du chansen att:
Öka din kunskap om ekosystem och klimatet! Lär dig om skyddsvärd skog och bioekonomi av Skydda skogen, förstå varför våtmarker är vår bästa vän vid ökad torka och skyfall, varför Amazonas måste skyddas och hur vi kan klimatanpassa våra städer.
Få inspiration och verktyg att engagera dig! Föreläsare kommer exempelvis att inspirera och informera om hur kan du kämpa för biologisk mångfald i politiken, hur kan man effektivt förbättra världen och varför miljöaktivism är viktigt.
Engagera dig! Prata ihop er och nätverka för att tillsammans göra skillnad. Anslut dig till en organisation eller hitta samarbetspartners till det du brinner för!
Utveckla dina projekt! Tillsammans med Coompanion och vår i projektinkubator, ledda av Väddö folkhögskolan och två kaospiloter, kan du ta med ditt projekt och få hjälp att ta det till nästa nivå!

Power Shift är till för unga mellan 15- 30, är politiskt obunden. Är du medlem i PUSH Sverige kostar en biljett (inkluderar boende, mat och samtliga aktiviteter från fredag till söndag) 200 kr och annars 400 kr.