Vi vill tacka alla för sitt deltagande på Power Shift 2019! Vi har fått så mycket positivt gensvar på konferensen från deltagare, partners och medverkande sen årets konferens slutfördes. Ert deltagande är viktigt för Power Shift och för rörelsen och vi som engagerat oss för att arrangera konferensen är otroligt glada att ni alla kunde delta! Power Shift skulle inte vara möjligt utan er och vi hoppas att ni alla är nöjda!

English: Thanks for Power Shift 2019!

We want to thank everyone for their participation at Power Shift 2019 at Väddö Folkhögskola! We have received so much many positive response from participants, partners and co-creators since the conference ended. Your participation is important for Power Shift and for the moment and those of us who engaged to arrange the conference are all unbelievably happy that you all could participate! Power Shift would not be possible without you and we hope that you are all happy!