Deltagarna på Power Shift har tillsammans tagit fram en vision som lämnades över till Petter Hojem, framtidskommissionen.

Under lördageftermiddag jobbade deltagarna på Power Shift i små grupper med att ta fram visioner med utgångspunkt i olika fråge-ställningar. Varje grupp presenterade sedan sina förslag på visioner och åtgärder för att nå dit inför alla i aulan, varpå det skedde en snabb ja/nej-omröstning utan möjlighet att formulera om eller ändra föreslagen.

Här kan du läsa visionen i sin helhet >>

Rekommenderade nyheter