Showing: 21 - 21 of 21 RESULTS
Program

Amazon Watch kommer till Power Shift!

Amazon Watch stöttar Amazonas urfolk och deras rättigheter. Genom detta så skyddar man deras kultur, bevarar biologisk mångfald och räddar klimatet. Amazon Watch är aktiva i Peru, Eucador, Colombia och Brasilien, och har genom sin kamp stoppat oljeutvinning och skyddat regnskog. Deras engagemang gör skillnad – hör mer om detta på Power Shift!