Samuel Avraham
Samuel Avraham – Miljöjournalist

Samuel är biolog och journalist, och kommer att bjuda med sig av sin erfarenhet av hur man sprider kunskap och engagemang via journalistik. Dessutom kommer han att berätta om Nature Based Solutions – lösningar som både kan minska klimatförändringar och bidra till anpassning!

Rekommenderade nyheter