4 RESULTS

Inkubator – Lö 5/10 15.00-16.30

Change Course – Väddö folkhögskola Lördag 5/10 15.00-16.30 Sal 5 Är du beredd att spendera din tid och energi för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle genom samhällsförbättrande arbete – men har svårt att veta var du ska starta? Vår mikroinkubator tar under 90 minuter dig som konferensdeltagare från problemområde till en konkret föreställning …

Researchers desk

Researchers desk

Dr. David A. McKay, Dr. My Sellberg Reaching the tipping point: tip society, not the planet! Modern civilisation has had a massive impact on the planet, driving rapid climate change through greenhouse gas emissions and reducing biodiversity by degrading ecosystems. Some of these changes may reach thresholds – known as ‘tipping points’ – beyond which …

Leo Rudberg

Leo Rudberg

Hur kan vi rädda klimatet och stoppa artdöden? Svaret är miljöaktivism, och om det handlar denna föreläsning! Vi pratar om olika segrar miljörörelsen vunnit på 2000-talet (från Ojnareskogen via Råstasjön till katastrofbudgeten 2018), om olika sätt att engagera sig (från insändare och nätaktivism till aktioner och demonstrationer) och om hur vi tillsammans kan föra miljörörelsen …

Skydda skogen

Skydda skogen

Amanda Tas, miljövetare och medlem i Skydda Skogen Skog, klimat och biobränslen I Sverige eftersträvas bioekonomi. Men till vilket pris? Skogen är en förnyelsebar resurs, men vad händer när skogen avverkas? Vad blir konsekvenserna för klimatet och den biologiska mångfalden? Avverkningar av världens regnskogar bidrar till stora växthusgasutsläpp. Men vad händer när man avverkar våra …