Leo Rudberg

Leo RubergVaddö folkhögskola - Sal 2

Hur kan vi rädda klimatet och stoppa artdöden?

Svaret är miljöaktivism, och om det handlar denna föreläsning! Vi pratar om olika segrar miljörörelsen vunnit på 2000-talet (från Ojnareskogen via Råstasjön till katastrofbudgeten 2018), om olika sätt att engagera sig (från insändare och nätaktivism till aktioner och demonstrationer) och om hur vi tillsammans kan föra miljörörelsen till nya framgångar - i och utanför de etablerade miljöorganisationerna. 

sön 00:00 - 00:00
30 max

Rekommenderade nyheter