6 RESULTS

Inkubator – Sö 6/10 11.00-12.30

Change Course – Väddö folkhögskola Är du beredd att spendera din tid och energi för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle genom samhällsförbättrande arbete – men har svårt att veta var du ska starta? Vår mikroinkubator tar under 90 minuter dig som konferensdeltagare från problemområde till en konkret föreställning och ett förslag på lösning …

SMMI – Svensk Mat och MiljöInformation

SMMI – Svensk Mat och MiljöInformation

Per Eliasson Agenda 2030 och maten Idag äter vi på ett sätt som påverkar klimatet, miljön, hälsan samt rätten till mat och vatten på ett mycket negativt sätt. Med utgångspunkt i FN:s globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030 går vi under seminariet igenom problemen, lösningarna och hur du kan engagera dig för ett …

Aaron Tuckey

Aaron Tuckey

Aaron Tuckey, MSc Stockholm Resilience Centre Radical Tenderness Hur relaterar vi till varandra när den värld vi känner går mot sitt slut? En intim upptäcktsresa i det som gör oss till människor och dess potential för att lösa globala problem tillsammans.

Christoffer Hallbäck och Amanda Tas

Christoffer Hallbäck och Amanda Tas

Christoffer Hallbäck, Naturskyddsföreningen Roslagen Amanda Tas, Skydda Skogen Produktionsskog – ett nödvändigt ont? Vi kommer att besöka biotopskyddsområden med vacker naturskog samt produktionsskog i anslutning till Älmsta där vi tittar på och diskuterar strukturella skillnader mellan naturtyperna och kanske även stöter på en och annan signalart. Under exkursionens gång har vi även en tankesmedja där …

Amazon Watch

Amazon Watch

Alex Brekke, Generalsekreterare Amazon Watch Hur mänskliga rättigheter skyddar biologisk mångfald Jag kommer att tala och berätta om urfolkens kamp för sina mänskliga rättigheter och hur det har en direkt relation till hur vi skyddar Amazonas från exploatering. Jag kommer även berätta om vikten av Amazonas för vårt ekosystem.