Christoffer Hallbäck och Amanda Tas

Christoffer Hallbäck och Amanda TasVäddö folkhögskola - Skogen

Christoffer Hallbäck, Naturskyddsföreningen Roslagen

Amanda Tas, Skydda Skogen

Produktionsskog - ett nödvändigt ont?

Vi kommer att besöka biotopskyddsområden med vacker naturskog samt produktionsskog i anslutning till Älmsta där vi tittar på och diskuterar strukturella skillnader mellan naturtyperna och kanske även stöter på en och annan signalart. Under exkursionens gång har vi även en tankesmedja där vi funderar och diskuterar hur skogsbruket ska möta den alltmer ökande efterfrågan på resurser och samtidigt lyckas bevara naturskogar.

sön 00:00 - 00:00
10 max

Rekommenderade nyheter