I torsdags diskuterade vi under ett Skype-möte det fortsatta arbetet med Powershift. Vi la fram ett förslag på tidsplan för nästa år samt fördelade ansvar och utformade arbetsgrupper som gäller fram till nyår. Vi kom även fram till att vi vill skapa en ideell förening.

Deltagare – Håkan Emilsson, Alva Snis, Johanna Lakso, Sanne Drougge, Linus Pettersson, Nicole Österberg, Johan Drakenberg, Olivia Andersson, Louise Johansson och Martin Gunnarsson

 

Fördelar och nackdelar med att starta en ideell förening

Vi kom fram till att det är intressant med en förening och har därför bestämt att vi ska förbereda stadgar och annat praktiskt som behövs fram till nyår. Den största nackdelen med att starta en ideell förening (förutom extra administration) var som vi såg det att vi då behöver hitta en hängiven kassör. Är det någon som tycker detta skulle vara kul, hör av er! Det finns personer i Power Shift som har erfarenheter av bokföring och kan lära upp en blivande kassör. Fördelarna med en ideell förening är att vi får bättre kontroll på våra pengar, möjlighet att söka pengar i eget namn, samt att en organisation tas mer seriöst.

Förslag på tidsplan för 2013

  • Januarikickoff där den ideella föreningen startas
  • Mars – den nya hemsidan lanseras på Earth Hour
  • Slutet av April – vi har skaffat 10 medlemsorganisationer
  • Löpande under våren – anordnar lokala Power Shifts
  • Sommaren/Hösten – anordnar ett nationellt Power Shift
  • Slutet av året – vi har skaffat 25 medlemsorganisationer

Arbetsgrupper jobbar på fram till nyår

Vi beslutade att forma informella arbetsgrupper som självständigt jobbar på med sina uppgifter. Ett kort avstämningsmöte mellan alla grupper ska hållas varje vecka.

De olika arbetsgrupperna är: Värderingsgrund – som har ansvar för att ta fram vilka värderingar alla medlemmar ska stötta, Stadgar – som har ansvar för arbetet med stadgarna, Medlemserbjudande – som arbetar med vilket värde nätverket ska ge till medlemmar, Partnererbjudande – som arbetar med vilket värde nätverket ska ge till företag, Hemsida – som ansvarar för att kravställa de nya hemsidan, och för allt som rör den nuvarande, och Logga – som ansvarar för att ta fram en ny logga.

Hör av er om ni är intresserade av att bidra till någon av grupperna! Har ni några frågor är det bara att maila 2013@powershiftsweden.org eller skriva ett inlägg på vårt forum.

Vad ska nätverket heta?

Vi diskuterade lite olika förslag för namn på nätverket; bland annat Power Shift Network, Swedish Youth Climate Coalition, Hållbarhetsnätverket och Power Shift – Unga för hållbarhet. Synpunkter som kom upp var att Power Shift Network och Hållbarhetsnätverket känns mer mogna och mer tydligt signalerar vad nätverket ska handla om, men att det är dumt att ta bort varumärket Power Shift när vi har jobbat med att sälja in det två år i rad. De flesta kunde tänka sig alternativet Power Shift – Unga för hållbarhet.

 

/Sanne

Rekommenderade nyheter