Vill du vara med i teamet för 2013? Just nu letar Power Shift 2013 efter nya medlemmar, alla poster är lediga, och alla som har lust och tid att bidra är varmt välkomna!

Tanken är att vi nu parallellt kommer att jobba både med att fundera över det nya nätverket och nästa Power Shift konferens, så det finns möjlighet att vara med i det ena eller andra eller båda två om du känner att du vill det.

Poster:

  • Projektledare för konferensen 2013. Vi söker två stycken som har huvudansvaret för att tillsammans arrangera nästa års konferens/mötesplats.
  • Power Shift Team bestående av 5-8 personer där uppgifterna fördelas internt mellan gruppen. De uppgifter som kommer att finnas är: ekonomiansvarig, programansvarig, kommunikationsansvarig, logistikansvarig, volontäransvarig, twitteransvarig mm.
  • Ordförande i nätverket om vi beslutar oss för att skapa en ”riktig” organisation eller ”nätverks-ansvarig” om det fortsätter som en lösare strukturerad organisation.
  • Nätverks Teamet består av 2-5 personer där uppgifterna fördelas internt i gruppen. Viktiga roller i teamet är medlemsansvarig, hemsidesansvarig,nyhetsansvarig. Och om vi bildar en organisation behöver vi ha en vice ordförande samt en kassör.

Konkreta uppgifter:

Här listas några konkreta uppgifter som behöver lösas den närmaste tiden, och oavsett om du vill ha en mer långsiktig roll i teamet eller inte är du välkommen att höra av dig om du har möjlighet att hjälpa till.

  • Organisationsmodell? Ska vi starta en organisation? Vad innebär det? Det behövs att någon kollar upp vad som gäller och kanske hjälper till att utforma stadgar om det krävs.
  • Pengar? Vi behöver ordna fram lite pengar till att bygga upp en hemsida åt nätverket och att redan nu börja söka efter pengar till nästa konferens är bara en fördel.
  • Kravställ hemsidan? Hur ska nätverkssidan se ut och fungera? Ska vi köpa in någon som programmerar sidan? Vi behöver klura ut vad det nya nätverket innebär.
  • Återkoppla visionen? Vi måste återkoppla med Maria och Petter, om hur de fört vidare vår vision. Kanske vill vi även skriva ihop en kortfattad text om visionen, med det viktigaste slutsatserna, som kan användas som flyer att dela ut.

Kontakta info@powershiftsweden.org för att anmäla ditt intresse om att vara med!

Rekommenderade nyheter