I onsdags diskuterades Power Shifts framtid med deltagare från Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Gotland. Vi kom fram till att Power Shift ska skapa ett nytt nätverk för andra mindre lokala föreningar och organisationer, och att nätverket en gång om året ska erbjuda alla medlemmar, samt unga privatpersoner, en mötesplats i form av konferensen Power Shift.

Deltagare i Stockholm – Sanne Drougge, Vibeke Renting, Johanna Lakso, Lovisa Lundgren, Malvina Hagbjörk, Håkan Emilsson, Nicole Österberg, Eric Ast, Martin Gunnarsson – i Göteborg – Olivia Andersson – på Gotland – Alva Snis Sigtryggsson, Salomon Abresparr – och i Lund – Caroline Jonsson och Kitty Ekman Ehn.

Vilken roll ska PS ha kommande år?

Under våra diskussioner kom vi fram till att PS framtida roll skulle kunna vara en paraplyorganisation för redan existerande miljöorganisationer. PS funktion kan vara att sammanlänka dessa organisationer under en årlig konferens med syfte att utbyta erfarenheter, diskutera, knyta kontakter och lära sig mera.

Ett nationellt kalendarium kan finnas på PS webbsida, till vilket alla organisationer kan lägga in aktiviteter som händer (förlagsvis ortsvis). Med ett sådant kalendarium kan vi ge organisationerna möjligheten att nå ut till fler än de egna medlemmarna, en möjlighet som vi tror är lockande samtidigt som den kan påvisa miljörörelsens bredd och aktivitet. PS anordnar alltså inte så många egna aktiviteter, men kan däremot samordna redan planerade aktiviteter, och därmed skapa ett ökat och mer givande/diversifierat engagemang.

PS kan alltså bli en slag HUB för människor som vill engagera sig, och vill veta vad som händer runt om i landet. Det ska bli enklare att få en inblick i vad som händer och var man kan engagera sig i miljörörelsen, oavsett stad eller organisation. Den årliga konferensen kan bli ett forum för dessa organisationer (och naturligtvis människor som inte tillhör någon organisation) att mötas. På konferensen kan vi precis som tidigare arbeta med visioner, workshops och utbildningsmoment.

Genom att organisera PS som en slags HUB får vi dessutom möjligheten att hålla folk engagerade, exempelvis genom att posta intressanta artiklar via Facebook, eller att upprätta ett webbforum på vår hemsida där folk kan diskutera och dela länkar och erfarenheter med varandra. Tanken är att nyheter eller att nyhetsbrev kan delas med en bestämd kontinuitet så att människor alltid kan finna något nytt eller spännande när man besöker PS hemsida.

För att hålla PS levande under hela året kan ett slags ”PS on tour” (kanske i samarbete med hållbarhetsturnén) anordnas, i vilken en grupp PSare reser runt till olika organisationer eller skolor för att berätta om vår funktion och vad vi kan erbjuda de som vill engagera sig, kanske i kombination med någon workshop. Det handlar lika mycket om att hålla folk engagerade som att engagera nya människor.

Ska Power Shift bli en ett ”SWYCC” (Swedish youth climate coalition)?

Under mötet talade vi även om namnet på detta nya nätverk. Ska det kallas något annat än Power Shift så att fler känner sig delaktiga i nätverket? Internationellt sett så har liknande organisationen kallat sig YCC (Youth climate coalition) och satt nationens första bokstav/stäver i namnet – AYCC (Austrailian YCC) och UKYCC (United Kingdom YCC) Det naturliga skulle då vara SWYCC, men hur uttalas det? [Svyk]? Detta är kanske något vi bör fundera på…

Sedan behöver rollfördelningen mellan nätverket och konferensen klargöras. Nätverket blir ju mer ett löpande arbete året om, medan konferensen är mer intensiv vissa perioder. Ett förslag som kom upp var att välja nästa års projektledare och vice projektledare på själva Power Shift konferensen. Och att de sedan får i uppdrag att skapa ett team, där man kan anmäla sig under helgen om man är intresserad.

Det finns fortfarande många frågetecken kring nästa års arrangemang, och det är hög tid att söka efter pengar. Så det vi behöver göra nu är att utlysa posterna för ett nytt Power Shift team och samtidigt ha en liten grupp som börjar jobba med att starta upp nätverket och förbereda hemsidan. Vi har redan hunnit starta ett forum där du kan dela med dig av dina tankar kring dessa frågor.

Vid tangentbordet
Johanna & Martin

Rekommenderade nyheter