Nästan alla unga i Sverige vet idag om att vissa aspekter av vår livsstil påverkar klimatet negativt, ändå är det få som väljer att agerar för att förändra sin och andras livsstil.

Det beror troligtvis på att klimatfrågan är ett globalt problem och att vi alla tampas med frågan: ”Vad kan jag göra för klimatet?” och ”Det spelar väl ingen roll vad lilla jag gör?” Men där tänker många av oss onödigt negativt. Självklart spelar det roll vad jag gör! Är jag en belastning för samhället eller är jag en del av lösningen.

Vi unga är nästa generation, det är vi som ska leda samhället om några år. Ingen tidigare generation har haft så mycket kunskap om dessa problem som vi och vi bär ett tungt ansvar att ifrågasätta de sociala normer och strukturer som bygts upp de senaste 50 till 200 åren. Är de verkligen hållbara och livsbejakande?

Vi unga har stor möjlighet att påverka och bör agera redan nu. Vi borde ge oss in i debatten och visa att vi unga också har ett samhällsintresse. Power Shift vill ge unga en möjlighet att vara starka tillsammans samtidigt som man kan knyta kontakter och dra lärdomar från andra engagerade människor.

Så när du lämnar Power Shift den 9 oktober ska du inte behöva fundera mer på ”Vad kan jag göra för klimatet?”. Du kommer att komma därifrån med konkreta förslag och förhoppningsvis en hög med egna idéer på hur du kan förbättra vårt samhälle!

Rekommenderade nyheter